vibrators for sale women sex toys best sex toys Best vibrater lesbian sex toys male sex toys vibrators for sale bondage gear adult products vibrater bedroom toys women toys bondage toys toys for adults sex toys vibrators for women cheap vibrators toys adults toys for couples lesbian toys male toys adult vibrators adultsextoys dick toys female toys quiet vibrators rabbit toys couples toys silent vibrators strap on toys masterbation toys buy strap on glass toys rabbit vibrater toys woman adult female toys toy saxophone discount vibrators cheap rabbit vibrators waterproof rabbit marital aids rabbit vibe xxx toys pleasure toys strapon masterbaiting toys adult women toys sez toy large rabbit vibrator rabbit pearl sexual excretion
Z życia Kościoła
Z życia Kościoła

naglowek3

To jedno z najnowszych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Ustanowione zostało w 2012 roku przez Konferencję Episkopatu Polski w odpowiedzi na propozycję Benedykta XVI, by w ten sposób upamiętnić Rok Kapłański.

milosierdzie

 

W Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej przedstawiono program rozpoczynającego się 8 grudnia br. Jubileuszu Miłosierdzia.

 

gadecki

 

Pielgrzymka duchowieństwa do Dachau była ważnym elementem w budowaniu i umacnianiu wzajemnego pojednania i zaufania między Narodem Polskim i Niemieckim - napisał w specjalnym liście do kard. Reinharda Marxa abp Stanisław Gądecki.

         VII Konferencja dotycząca etyki w mediach
       Bydgoszcz, Opera Nova, 6 maja 2015 r. (sala Fidelio)

majowe

 

 

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” - nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach,

sercejezusa

 

„Przynajmniej ty staraj się mi zadośćuczynić” – mówi Chrystus.

6 lutego 1765 roku papież Klemens XVIII ustanowił na ziemiach polskich liturgiczne święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na decyzję Ojca św. wpłynął Memoriał polskich biskupów. Warto zauważyć, że prośba polskich hierarchów wpłynęła na rozwój kultu Serca Pana Jezusa w Kościele. Tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 27 lipca 1920 roku, Episkopat poświęcił na Jasnej Górze Bożemu Sercu ojczyznę. „A my, biskupi polscy, idąc śladem poprzedników naszych, którzy pierwsi uprosili zaprowadzenie Mszy św. do Twojego Serca, przyrzekamy Tobie, Najświętsze Serce Jezusa, w tej uroczystej chwili, że będziemy szerzyli wśród wiernych, a zwłaszcza w seminariach duchownych nabożeństwo do Boskiego Serca Twego i zachęcali rodziny, aby się poświęcały Twojemu Sercu” –wybrzmiało w narodowym sanktuarium zobowiązanie. W XXI wieku kult Serca Pana Jezusa w Polsce wciąż jest żywy, wierni najczęściej praktykują nowennę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Osoby przeżywające nowennę tego dnia uczestniczą we Mszy św., przyjmują komunię św. wynagradzającą za grzechy. Praktyka pierwszych piątków miesiąca wiąże się z objawieniami jakie miała francuska zakonnica św. Małgorzata Maria Alacoque.

 

Objawienia 

 

W latach 1673-1675 Pan Jezus czterokrotnie ukazał się Małgorzacie Marii ze zgromadzenia Sióstr Nawiedzenia w Paray-le-Monial. W ich czasie Pan Jezus przybliżył istotę kultu swojego Serca i zażyczył sobie, by czczono Je jako symbol Jego nieskończonej miłości do ludzi. W czasie tzw. wielkich objawień św. Małgorzacie Marii powierzono misję - miała ona mówić ludziom o wielkim skarbcu miłości, jakim jest Serce Jezusa. Jej zadanie polegało na uświadomieniu ludziom konieczności zadośćuczynienia i wynagradzania Jezusowi za nasze grzechy.

 

27 grudnia 1673 r., uroczystość św. Jana Ewangelisty. Pan Jezus objawia się św. Małgorzacie pod czas adoracji Najświętszego Sakramentu. „Moje Boskie Serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie, że nie może już powstrzymać w sobie płomieni tej gorącej miłości. Musi je rozlać za twoim pośrednictwem i ukazać się ludziom, by ich ubogacić drogocennymi skarbami, które ci odsłaniam, a które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, by ich wydobyć z przepaści zatracenia” – usłyszała od Pana Jezusa zakonnica i ujrzała jej bijące Serce. Następnie Chrystus zażądał jej serca. Małgorzata Maria oddała je Zbawicielowi z radością, a On zanurzył je w swoim Sercu, po czym zwrócił do zakonnicy „jako płomień gorejący w kształcie serca”. Od tego dnia św. Małgorzata Maria miała odczuwać w swoim sercu nieustający ból, który narastał w każdy pierwszy piątek miesiąca.

 

Drugie objawienie Małgorzata Maria miała w kaplicy klasztornej. Boskie Serce jakie ujrzała święta było „jakby na tronie całkowicie z ognia i płomieni jaśniejących bardziej niż słońce, z raną i otoczone koroną cierniową, z krzyżem na szczycie.” W czasie objawienia Pan Jezus zażądał, by zakonnica przyprowadziła siostry i braci do Jego Serca. Polecił też powiedzieć ludziom, że ich kocha oraz że czeka na ich miłość. Jezus otworzył Serce przed nią, aby ludzie czerpali z Niego bogactwo miłości i miłosierdzia oraz łaski uświęcenia, potrzebne w drodze do Odkupiciela.

 

2 lipca 1674 roku objawienia trzecie. Św. Małgorzata Maria trwała na modlitwie przed tabernakulum. Wtedy to pojawił się przed nią Pan Jezus. Z Jego ran biła niezwykła jasność. Światło rany Serca rozrosło się, a Pan zaczął mówić o niewdzięczności, jaką Mu ludzie odpłacają za Jego miłość. Sprawia Mu to większą udrękę niż wszystkie cierpienia, których doznał w trakcie swego ziemskiego życia.

 

Do św. Małgorzaty Pan Jezus powiedział: „Przynajmniej ty staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność.” Pan Jezus prosił również, by zakonnica przyjmowała Komunię św. tak często, jak tylko może, a zwłaszcza w każdy pierwszy piątek miesiąca. Polecił jej także modlitwę każdej nocy z czwartku na piątek między godz. 23.00 a 24.00. Siostra Małgorzata Maria uczestniczyła w ten sposób w śmiertelnym smutku Chrystusa, który stał się Jego udziałem w Ogrodzie Oliwnym.

 

19 czerwca 1675, objawienie czwarte, oktawa Bożego Ciała. Pan Jezus zażądał, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała odbywała się szczególna uroczystość ku czci Jego Serca i aby w tym dniu przystępowano do Komunii św. oraz uroczyście wynagradzano zniewagi, jakich Serce Jezusowe doznaje od ludzi.

 

„Dlatego żądam od Ciebie, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony na szczególną uroczystość ku uczczeniu Mojego Serca, aby w tym dniu przystępowano do Komunii Świętej i składano uroczyste wynagrodzenie przez publiczne akty przebłagania, ażeby naprawić zniewagi, jakich to Serce doznało podczas wystawienia na ołtarzach. Obiecuję Ci również, że Moje Serce rozszerzy się, by rozlewać obficie strumienie swej Boskiej miłości na tych, którzy Mu oddawać będą tę cześć i którzy starać się będą, by Mu była oddawana” – usłyszała św. Małgorzata Maria z ust Pana Jezusa.

 

I piątek miesiąca 

 

Praktykę nowenny pierwszych piątków zatwierdził papież Pius XII w encyklice Haurietis aquas (15 maj 1955 r.). Ojciec Święty napisał w niej, że celem kultu Najświętszego Serca ma być stale wzrastająca miłość Boga i bliźniego. Nie wolno jednak tego kultu utożsamiać tylko i wyłącznie z różnymi praktykami pobożności, które Kościół zatwierdza i pochwala. One są dobre i są przejawem życia duchowością Serca Jezusa.

 

„Spośród praktyk, związanych najściślej ze czcią Najświętszego Serca, wybija się pobożna praktyka poświęcenia Sercu Jezusa samych siebie i wszystkiego, co posiadamy. (…) należy dołączyć jeszcze inny hołd (…) obowiązek godnego zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Jezusa. Albowiem jeśli poświęcenie się ma na celu głównie i przede wszystkim odwzajemnienie Stwórcy miłością za miłość, wynika stąd, że należy się zadośćuczynienie tej samej odwiecznej miłości za krzywdy wyrządzone jej bądź przez niedbalstwo i zapomnienie (…). Dla zmazania tych win, wśród wielu środków Jezus wskazuje św. Małgorzacie Marii dwa jako sobie najmilsze: aby ludzie w celu ekspiacji przyjmowali tzw. Komunię wynagradzającą i aby przez całą godzinę oddawali się modlitwie i błaganiu, co słusznie nazywano Godziną św. Te pobożne ćwiczenia Kościół nie tylko zatwierdził, lecz obdarzył także nader obfitymi łaskami” – napisał Pius II w encyklice Haurietis aquas.

 

12 obietnic jakie skierował do czcicieli Swego Serca Pan Jezus. Oto one:

 

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.

4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.

9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościele obchodzona jest w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała.

Oprac.Ab

 

(na podstawie: „Serce Jezusa” – Ks. Andrzej Zwoliński; „Serce mówi do Serca”, „Jezu daj mi serce Twoje!” – ks. Szymon Tracz)
6.02.2015, 20:30

diecezja bydgoska

seminarium

serwispapieski 2

sdm

 

kromka

przewodnik katolicki

ekai

deon

Dane kontaktowe

Parafia p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangielisty
ul. Skarżyńskiego 4,
Bydgoszcz 85-798
tel. 052-343-01-38 lub 052-343-12-22
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.